Вести

Одржана конференција „Унапређење компетенција стручних радника у центрима за социјални рад у примени мера популационе политике”

Национална конференција „Унапређење компетенција стручних радника у центрима за социјални рад у примени мера популационе политике” коју је организовала Комора социјалне заштите у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику одржана је на Факултету политичких наука (ФПН). Конференцију су отворили декан Факултета политичких наука проф. др Драган Р. Симић, министарка без портфеља госпођа Славица Ђукић Дејановић и продекан за развој ФПН-а проф. др Мирослав Бркић.

Декан Факултета политичких наука поздравио је присутне и изразио велико задовољство што је ФПН домаћин једног овако важног скупа. „Област међународних односа из које долазим, често је занемаривала становништво. Првенствено смо стављали акценат на безбедносне и идеолошке аспекте, односно на тврду, меку и паметну моћ”, навео је декан. Он је истакао да се и већи народи од нашег озбиљно баве питањем становништва. „Факултет снажно подржава овакве пројекте и увек је спреман да се ангажује како би се постигао напредак у областима као што су демографија и популациона политика”, саопштио је проф. др Симић. Декан се осврнуо и на мисли филозофа Дејвида Доналдсона, закључивши да се не можемо бавити питањем економије, уколико претходно не решимо питање опстанка.

Министарка без портфеља госпођа Славица Ђукић Дејановић изјавила је да је проблем демографије предвиђен још средином прошлог века, а данас увиђамо да су за његово решавање потребне декаде. „Министарство је донело Стратегију за подстицање рађања која обухвата политике подстицања рађања, политике односа младих према старијима, али и политике управљања миграцијама односно проблем напуштања земље“, казала је Славица Ђукић Дејановић. Министарка је додала да кабинет већ четврту годину даје неповратна средства за сервисну помоћ јединицама локалне самоуправе, која се користе за геронтолошке центре, вртиће и уопште за негу старијих. „Социјални радници утичу на рушење стереотипа о старима да су они терет за друштво, као и о младима да су себични. Важно је разумети да сваки човек има сопствену личност и о томе се мора водити рачуна“, нагласила је министарка.

„Идеја истраживања „Улога система социјалне заштите у спровођењу мера социјалне политике“ била је да утврдимо колико су људи у социјалним центрима упознати са мерама популационе политике и својим улогама“, објаснио је проф. др Мирослав Бркић. Професор је указао да је циљ Стратегије за подстицање рађања јачање компетенције за испуњавање брачне и родитељске улоге. „Под тим подразумевамо развијање мрежа саветовалишта за родитеље, брак и породицу као и учење вештина преговарања, договарања и флексибилизације родних улога у породици“, појаснио је професор. Према речима проф. др Мирослава Бркића Уредбом о утврђивању програма подршке, јединице локалне самоуправе могу бесповратно користити средства у износу до 85% процењених трошкова предложених мера популационе политике.

Асистенткиња на Факултету политичких наука Ивана Јакшић, представила је резултате истраживања о препознавању мера популационе политике. „У истраживању рађеном међу стручнимрадницима запосленим у Центрима за социјални рад Србије обухваћене су области: упознатост са мерама популационе политике, укљученост ЦСР-а у спровођење мера популационе политике, перцепције могућности за унапређење улоге ЦСР-а у спровођењу мера популационе политике и ставови стручних радника“, изнела је Ивана Јакшић. Асистенткиња је истакла да социјални радници адекватно препознају највеће узроке пада наталитета у неповољним економскимоколностима, психолошком стресуродитељства и немогућност усклађивања родитељске и радне улоге. „Истраживање је показало да социјални радници Србије деле вредности на којима почивају и бројне мере предложене Стратегијом за подстицање рађања и да имају либералне ставовепрема питању абортуса, већој укључености очева у родитељску улогу, а показују и висок степен родног егалитаризма“, нагласила је Ивана Јакшић.

О улози система социјалне заштите у реализацији мера популационе политике говорила је директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић. „Социјални радници не виде своју улогу у здравственој заштити, а најбоље познају овај систем и његове процедуре јер их често примењују“, напоменула је Сандра Перић. Она је говорила о ширем контексту посматрања популационе политике која у себи садржи питања дечијег додатка, родитељског додатка, здравствене заштите, предшколског и основног образовања, радног односа и пензијско-инвалидског осигурања. „Појединачни фактори који у највећој мери доводе до пада наталитета су нарушени стамбени статуси младих брачних парова, ниске плате и страховања жена да ће због већег броја рађања остати без посла или унапређења“, издвојила је Перић. Директорка Коморе истакла је да је, према резултатима из спроведених истраживања, препоручена реализација континуираних едукација стручних радника у центрима за социјални рад о примени Стратегије за подстицање рађања и другим мерама популационе политике.

Након конференције, лиценце за стручне рднике у социјалној заштити додељене су учесницама и учесницима који су положили испит за лиценцу и тиме стекли право да раде у систему социјалне заштите.

 

Related Posts