Vesti

,

Uvid javnosti doktorske disertacije kandidata Zorana Milosavljevića

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija kandidata Zorana Milosavljeviića „Imigracione politike u EU – između liberalnog i restriktivnog koncepta“ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 9:00 do 15:00 časova, 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 14.02.2020. do 14.03.2020.)