Vesti

,

Uvid javnosti doktorske disertacije kandidatkinje Marije Popović

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija kandidatkinje Marije Popović pod nazivom „Proces transformacije identiteta NATO-a nakon Hladnog rata: NATO kao akter u rešavanju humanitarnih kriza“ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 9:00 do 15:00 časova, 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 21.02.2020. do 21.03.2020.)