Vesti

,

Uvid javnosti doktorske disertacije kandidatkinje Jelene Radoman

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija kandidatkinje Jelene Radoman pod nazivom „Military neutrality/non-alignment as security strategies of small states: Case studies Serbia and Sweden“ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 9:00 do 15:00 časova, 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 25.02.2020. do 25.03.2020.)