Vesti

,

Uvid javnosti master rada kandidata Mikhaila E.D. Bynga

Fakultet političkih nauka u Beogradu obaveštava da se završni master rad kandidata Mikhaila E.D. Bynga: ” Understanding the EU enlargement process in the Western Balkans as a key component of regional peace – The Case of Serbiai izveštaj Komisije za ocenu rada nalaze u kancelariji broj 6 (stručni saradnik za studije III  stepena), Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid, svakog radnog dana od 10:00-15:00 časova, 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 19.02.-26.02.2020.)