Vesti

,

Uvid javnosti doktorske disertacije kandidata Đorđa Pavlovića

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija kandidata Đorđa Pavlovića „Uticaj strukture međunarodnog sistema na oblike vojnog intervencionizma“ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 9:00 do 15:00 časova, 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 28.02.2020. do 28.03.2020.)