Vesti

,

Uvid javnosti doktorske disertacije kandidata Gorana Vujovića

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija kandidata Gorana Vujovića „Politika uslovljavanja za prijem u članstvo međunarodnih organizacija – studija slučaja: Evropska unija“ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 9:00 do 15:00 časova, 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 13.03.2020. do 11.04.2020.)