Вести

Међународни дан социјалног рада 2020. године

Данас, када се широм света обележава Међународни дан социјалног рада у кризним околностима, Одељење за социјалну политику и социјални рад Факултета политичких наука Универзитета у Београду активно ради на разматрању начина на који се наставници и студенти социјалног рада могу организовано укључити у волонтерске активности подршке и помоћи угроженим групама становништва, уз потпуно уважавање безбедности оних који пружају и оних који добијају подршку и помоћ.

Међународна федерација социјалног рада је у свом одговору на ЦОВИД-19 нагласила да “социјални радници имају кључну улогу у ширењу одговарајућих информација и подстицању солидарниости у заједници”.

Пандемије, поред физичких последица код оних који су заражени, изазивају и доживљај панике, страха, шока, губитка, срама, сумње и љутње и према зараженима и према онима који то нису. Бројни изазови и стресори везани за несигурност снабдевања храном, губитак породичних прихода, прекид школовања и приступ здравственим и социјалним услугама, те отежна брига о зависним члановима друштва, даље погоршавају стање.

Стога је важно на стручан и организован начин показати солидарност и обезбедити подршку онима којима је она неопходна.

Свим социјалним радницима и студентима социјалног рада желимо срећан Међународни дан социјалних радника и обавештавамо их да ћемо ускоро објавити план активности за ангажовање током пандемије, на основу кога ће студенти који су заинтересовани моћи да обаве и део практичне наставе на начин који је безбедан за студенте и за кориснике