Danijela Milić

Danijela Milić

Обавештење о првом предавању на предмету Антидискриминација, диверзитет и мултикултурални социјални рад

Прво предавање на предмету Антидискриминација, диверзитет и мултикултурални социјални рад ће се одржати у понедељак, 13.03.2023. године, на ЗООМ...
Read More

Позив на 43. Сусрете социјалних радника

Поштовани и поштоване, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Одељење за социјалну политику и социјални рад са великим задовољством...
Read More

On-Wheels summer school for the socio-cultural evolution of the EUropean Values, Principles, Identity and Awareness – EUROPIA

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука почео је спровођење пројекта On-Wheels summer school for the socio-cultural evolution of the EUropean Values, Principles, Identity...
Read More

Зборник “Екологија и политика, Европска унија и Србија”

Зборник са научне конфереције одржане 27. априла 2022. на Факултету полтичких наука под именом “Екологија и политика, Европска унија и Србија”...
Read More

Линк за MS Teams канал за изборни предмет Социјални рад са старима

Поштованe колегинице и колеге, у наставку се налази линк за MS Teams канал за изборни предмет Социјални рад са старима: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOZ9bwileCo7dzdTXDy_Sc420C3a10F7Ngxs-LWkywIs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=da6b0004-2c50-4389-824e-89dadb2898d1&tenantId=4d2a84bf-f161-4d04-af79-038788308176
Read More

Настава на предмету Социјална политика Европске уније

Поштованe колегинице и колеге, у наставку се налази линк за MS Teams канал за предмет Социјална политика Европске уније: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akWRNx12OcfdcSvot2oM42kdbk6tasbPn3eunBP2Ss481%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf7fcb42-a283-4f04-af80-be94c15f15a2&tenantId=4d2a84bf-f161-4d04-af79-038788308176
Read More