Vesti

Informacije o izvođenju nastave na predmetu Politički sistem Evropske unije

Obavaštenje o polaganju ispita i kolokvijuma iz predmeta Politički sistem Evropske unije:

Kako situacija ne dozvoljava da u bezbednim uslovima održimo kolokvijum, kolokvijuma iz predmeta Politički sistem Evropske unije NEĆE biti. Zbog toga će se gradivo za kolokvijum odgovarati na ispitu. Studenti aktuelne generacije (kao i oni koji nisu polagali/položili kolokvijum) na ispitu će polagati sva tri dela gradiva (iz svakog dela po jedno pitanje). Isto pravilo važi I u martovskom roku za student starijih generacija.

Za studente koji su kolokvijum položili, a ostalo im je ispitno gradivno ništa se ne menja.

Ivana Radić Milosavljević

 

Sve informacije o izvođenju nastave na predmetu Politički sistem Evropske unije možete videti u Fejsbuk grupi Politički sistem Evropske unije 2019/2020 , na adresi: https://www.facebook.com/groups/1048649652185754

Molimo sve kolege koje ne koriste društvenu mrežu Fejsbuk da se jave na ivan.milovanovic1105@gmail.com kako bi redovno bili izveštavani o nastavi na predmetu i ostalim obavezama.

Predavanja prof. Samardžića: