Vesti

Obaveštenje o izvođenju nastave iz premeta POLITIČKI MARKETING

Poštovane koleginice i kolege,

U nastojanju da Vam  u novonastalim okolnostima olakšam usvajanje osnovnih znanja, a polazeći od karakteristika predmeta Politički marketing i načina predavanja na koji ste, u ovom slučaju, već navikli, nastava na daljinu će biti realizovana postavljanjem odgovarajućih prezentacija na fakultetski sajt. Prezentacije će, sa propratnim materijalima (plakatima, spotovima, filmskim zapisima, grafikonima i sl.), pratiti odgovarajuće tematske jedinice iz udžbenika Političko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing (odeljak Politički marketing). Prezentacije će biti postavljane na sajt sukcesivno – krajem nedelje za početak sledeće radne nedelje – kako bi Vam bile dostupne u terminima predviđenim za predavanje i vežbe, utorkom od 14.00 do 17.00.

Sva pitanja u vezi sa nastavom možete da šaljete na adresu sinisa.atlagic@fpn.bg.ac.rs. Konsultacije mogu da se obave i posredstvom skajpa u terminima koji će prethodno biti precizirani u komunikaciji posredstvom elektronske pošte.

Informacije u vezi sa polaganjem predispitnih obaveza i ispita biće naknadno saopštene, u skladu sa preporukama fakultetske uprave.

Od utorka, 24. marta, nastava na predmetu Politički marketing će se izvoditi posredstvom platforme Zoom. Nastava će se izvoditi prema uobičajenom rasporedu  – od 14.00 časova.  Za pristupanje platformi koristite sledeće parametre:

https://zoom.us/j/4266154362

Meeting ID: 426 615 4362

                                                                                  prof. dr Siniša Atlagić

Politički marketing – materijal za nastavu na daljinu se nalazi na adresi http://media.fpn.bg.ac.rs/politickimarketing/