Vesti

Informacije o izvođenju nastave na predmetu Političke ustanove i politički život na Balkanu

Sve informacije o izvođenju nastave na predmetu Političke ustanove i politički život na Balkanu, kao i celokupnu literaturu, možete naći u sledećem folderu: https://drive.google.com/drive/folders/0B3p2GDMDp-_Rd2pJYVR4ZlNZX0U?usp=sharing.

Za dodatne informacije javite se predavačima Jovanu Teokareviću (jovan.teokarevic@fpn.bg.ac.rs) i Nebojši Vladisavljeviću (n.vladisavljevic@fpn.bg.ac.rs).