Vesti

Teorija kulture – objava povodom nastavka predavanja i prelaska na on-line izvođenje nastave

Poštovane koleginice i kolege,

Izvođenje nastave na predmetu Teorija kulture biće nastavljeno u elektronskom obliku. Shodno preporukama Fakulteta, predavanja i vežbe biće prilagođeni on-line formi nekontaktne nastave, o čemu vas ovom prilikom obaveštavamo:

Formirana je internet stranica posvećena predmetu Teorija kulture, koja se nalazi na linku: https://teorijakulture.wordpress.com/

Na navedenom linku, svakog četvrtka u terminu predavanja biće postavljana prezentacija koja se odnosi na nastavnu jedinicu planiranu za taj dan. Postavljanje prezentacija pratiće unapred određen plan rada i pokrivaće teme koje su obuhvaćene kolokvijumskim i ispitnim pitanjima, teme na koje se odnose tekstovi iz Čitanke Teorija kulture 2019. Šifre za pristup materijalima na sajtu ćete dobiti putem email poruka, proveravajte svoje fakultetske email naloge.

Na navedenom linku se nalazi celokupna Čitanka u elektronskom obliku, kao i spisak kolokvijumskih i ispitnih pitanja. Molimo vas da je preuzmete i čitate tekstove u skladu sa programom koji je dostupan na navedenom sajtu.

Konsultacije sa predmetnom profesorkom Marinom Simić biće izvođene putem email adrese marina.simic@fpn.bg.ac.rs

Vežbe će biti organizovane četvrtkom, u obliku Skype konsultacija, uz prethodnu najavu na email adresu milos.nicic@fpn.bg.ac.rs Skype nalog – milosnic.

Sve informacije o izvođenju kolokvijuma i ispita biće u skladu sa odlukama Fakulteta, o čemu ćete biti lagovremeno obavešteni.