Vesti

Informacije o održavanju nastave iz predmeta Etika socijalnog rada

Poštovane koleginice i kolege,

u skladu sa odlukom Kriznog štaba Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu povodom uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije obaveštavamo Vas da će se do daljeg nastava iz predmeta Etika socijalnog rada odvijati na sledeći način:

  • Sve redovne nastavne aktivnosti (predavanja, vežbe, konsultacije) biće otkazane počevši od 16.03.2020. godine do daljeg.
  • U periodu dok se ne steknu uslovi za redovno održavanje nastavnih aktivnosti one će biti reorganizovane tako što će profesor dr Milan Petričković biti dostupan za on-line konsultacije putem e-mail adrese: mijuagti@gmail.com, dok će vežbe biti organizovane prema utvrđenom planu i u redovnim terminima počevši od 26.03.2020. godine putem on-line platforme ZOOM. Tehničko uputstvo za korišćenje platforme biće studentkinjama i studentima prosleđeno pravovremeno putem Facebook grupe studenata.
  • Asistentkinja Marija Vučinić Jovanović biće dostupna za konsultacije putem e-mail adrese marija.vucinic@fpn.bg.ac.rs.