Vesti

Informacija o izvođenju nastave na predmetu Nauka o organizaciji i upravljanju

Sve nastavne jedinice izvodiće se po utvrđenom planu i dinamici ali u online formi. Konkretno, svake nedelje u vreme kada je po rasporedu termin za predmet Nauka o organizaciji i upravljanju (četvrtak, 10h) na internetu će biti postavljena multimedijalna prezentacija na kojoj je obrađena tema planirana za taj dan. Takođe, u periodu od 11:30 predmetni nastavnik će biti online dostupan za sva pitanja studenata, dodatne informacije i diskusiju o temi koja je na dnevnom redu.

Detaljnije informacije o izvođenju online nastave, načinu komuniciranja sa nastavnikom kao i linkovima i materijalima koji će biti dostupni nalaze se na strani: http://stancetic.in.rs/nauka-o-organizaciji-i-upravljanju/