Vesti

Izvođenje nastave na predmetu Medijsko pravo i medijske politike

Poštovane koleginice i kolege,

Imajući u vidu uvedeno vanredno stanje u Republici Srbiji, obaveštavam vas da će nastava na predmetu „Medijsko pravo i medijske politike“ biti realizovana u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete, Univerziteta u Beogradu i odlukama Kriznog štaba Fakulteta političkih nauka.

Materijal sa nastave će biti postavljan u okviru naše, interne, Facebook grupe Medijsko pravo 2019/2020, u terminima predviđenim za predavanja – ponedeljkom od 09:30-12:00.

Za sva pitanja koja se tiču sadržine predmeta, možete mi pisati na jsurculija.milojevic@fpn.bg.ac.rs .

Informacije u vezi sa polaganjem predispitnih obaveza i ispita će biti naknadno saopštene, u skladu sa uputstvima koje dobijemo od Uprave fakulteta.

Želim vam da vi i vaši najbliži ostanete zdravi u periodu pred nama.

Srdačno,

Doc. dr Jelena Surčulija Milojević

U Beogradu, 18.03.2020.