Vesti

Nastavni materijal za predmet Nova javna uprava

U vezi sa daljim izvođenjem nastaven na predmetu Nova Javna uprava, obaveštavam Vas da će se on-line nastava od naredne nedelje, od 23.03.2020. godine biti održavana na sledeći način i po sledećem rasporedu:

  1. Socio-tehnološke teorije uprave 24.03.2020
  2. Sistemski i kibernetski pristup javnoj upravi 31.03.2020
  3. Savremene društvene teorije i njihova implikacija po javnu upravu 07.04.2020
  4. Novo javno upravljanje – osnovi reforme javne uprave 14.04.2020
  5. New Public Management u Velikoj Britaniji 21.04.2020
  6. New Public Management u Danskoj i drugim zemljama             28.04.2020
  7. Oranizacija i funkcija uprave u Republici Srbiji 03.05.2020
  8. Organizacija uprave u Nemačkoj (federalni model) 10.05.2020
  9. Organizacija i funkcija uprave u Francuskoj (unitarni model) 19.05.2020

Svaki student ima mogućnost da u toku termina predavanja (utorkom od 17.30 do 19.00) u vezi sa konkretnom temom i u konkretnom terminu, postavi pitanja u vezi sa predavanjem na e-mail: dejan.milenkovic@fpn.bg.ac.rs na koja će im u istom terminu, biti i odgovoreno. Od studenata master studija se očekuje da dostavljene tekstove unapred pročitaju (pre termina predavanja), i ako žele postave pitanja u vezi sa pročitanom litereturom.

Literatura je po predavanjima dostpuna na veb-prezentaciji FPN BU.

Mole se studenti da se svi studenti koji su upisali ovaj master program, jave na dostavljeni mejl, kako bi postojala mogućnost obrazovanja baze e-mail adresa koje studenti ovog Modula koriste, u svrhu daljih obaveštavanja i komunikacije.

U slučaju prekida vanrednog stanja, nastava će biti organizovana na redovni način, svakog utorka sa početkom u 17.30 časova u slušaonici 2. do okončanja semestra.

                                                                                                           Prof. dr Dejan Milenković

Literatura: