Vesti

Obaveštenje o izvođenju nastave na predmetu Zastupanje u socijalnom radu

Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa odlukom Uprave fakulteta, a najkasnije svakog  ponedeljka u terminu predavanja, u skladu sa planom nastave, na sajtu fakulteta biće vam dostupne ptt. prezentacije ili elektronski tekstovi koji se odnose na nastavne jedinice koje su planirane, odnosno biće poslate na Vaše email adrese (privatne koje su na mailing listi i fakultetske/studentske koju poseduje svako od Vas). Iz ovog razloga Vas najljubaznije molimo da redovno proveravate e-poštu kako bi nastavni materijal blagovremeno svima bio dostupan.

Online predavanja (ukoliko ima dovoljno zainteresovanih studenata) će se odvijati preko platforme ZOOM pri čemu ćete biti blagovremeno obavešteni o održavanju predavanju nakon zakazivanja istog, odnosno dobićete poziv da pristupite online predavanju. Predavanja će bit zakazivana u terminu predavanja prema važećem rasporedu.  Detaljno uputstvo za instaliranje i korišćenje ZOOM platforme ćete dobiti email-om.

Vežbe će se raditi u grupi i/ili pojedinačno o čemu ćete biti unapred detaljno informisani, kao i o rokovima za završetak istih.

Bilo bi vrlo korisno da studenti koji će biti uključeni u različite akcije pomoći i podrške, kao i  grupama stanovništva koje su u riziku, pišu o svojim iskustvima, opažanjima. To mogu biti kratke forme, ali suština je da budemo informisani i razmenjujemo informacije. Nažalost, ovo može da bude „najbolja praksa“ socijalnog rada do sada.

Konsultacije će se održati putem elektronske pošte ili putem platforme ZOOM
prema dogovoru sa nastavnikom/nastavnicom putem mejla.

Ukoliko bude nekih izmena od strane donosioca odluka ili se celokupna situacija značajno izmeni, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni.

Prof. dr Miroslav Brkić i doc. dr Dragana Štekel