Vesti

Obaveštenje o izvođenju nastave na predmetu Područja primene socijalnog rada II

Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa odlukama i preporukama Univerziteta u Beogradu i Fakulteta političkih nauka, izvođenje nastave na predmetu Područja primene socijalnog rada II biće nastavljeno na daljinu. Nastava na daljinu će se realizovati slanjem dostupnog nastavnog materijala u elektronskom obliku, kao i power point prezentacija koje prate nastavni plan i program na email adrese studenata.

Konsultacije sa predmetnim nastavnicama prof. dr Mirom Lakićević i doc. dr Draganom Stoeckel se mogu obaviti putem sledećih email adresa: mira.lakicevic@fpn.bg.rs i  dragana.stoeckel@fpn.bg.ac.rs, kao i putem Zoom platforme sa doc.dr Stoeckel u terminima koji će biti prethodno dogovoreni u komunikaciji posredstvom elektronske pošte.

Sve informacije o održavanju kolokvijuma i ispita će biti naknadno objavljene na sajtu Fakulteta u skladu sa odlukama Univerziteta u Beogradu i Fakulteta političkih nauka.

Prof. dr Mira Lakićević i doc. dr Dragana Stoeckel