Вести

Обаваштење о полагању испита и колоквијума из предмета Политички систем Европске уније

Како ситуација не дозвољава да у безбедним условима одржимо колоквијум, колоквијума из предмета Политички систем Европске уније НЕЋЕ бити. Због тога ће се градиво за колоквијум одговарати на испиту. Студенти актуелне генерације (као и они који нису полагали/положили колоквијум) на испиту ће полагати сва три дела градива (из сваког дела по једно питање). Исто правило важи И у мартовском року за студент старијих генерација.

За студенте који су колоквијум положили, а остало им је испитно градивно ништа се не мења.

Ивана Радић Милосављевић

Related Posts