Вести

КАЛЕНДАР УПИСА У ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

ПРВИ УПИСНИ РОК

 • Пријављивање кандидата: 24, 25. и 26. јун 2020. у периоду од 9 до 12 и од 13 до 15 часова

Распоред пријаве на конкурс за упис на основне академске студије 2020/21. године.

 • Објављивање ранг листе кандидата са подацима о успеху из средње школе 27. јуна; жалбе на ранг листу могуће је поднети до 28. јуна 2020. у 14 часова путем имејла: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

Листе пријављених кандидаткиња и кандидата са подацима о успеху из средње школе.

 • Полагање пријемног испита: 29. јун 2020.

Распоред полагања пријемног испита за упис на основне академске студије.

1. ОАС социјалне политике и социјалног рада у 9 часова

2. ОАС новинарства у 12 часова

3. ОАС политикологије и ОА међународне студије у 15 часова

 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 1. јул 2020.
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 2. јул 2020.
 • Објављивање коначне ранг листе: 3. јул 2020.
 • Упис примљених кандидата: од 6. јула 2020. (распоред уписа примљених кандидата по студијским програмима биће објављен на огласној табли и сајту Факултета уз коначну ранг листу).

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

 ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета)
 • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (на увид)
 • Оригинал диплому о стеченом средњем образовању (на увид)
 • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе и оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању
 • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита на једном студијском програму у износу од 6.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080 (сврха уплате: пријава на конкурс за упис на ОАС; прималац: УБ – Факултет политичких наука)
 • Потписану Изјаву о коришћењу података (образац изјаве кандидати ће моћи да преузму у скриптарници факултета)
 • Извод из матичне књиге рођених (само за кандидате који нису рођени у Републици Србији)

Додатно: Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. године достављају и изјаву да нису били уписани на прву годину у статусу студента који се финансира из буџета (обрасце свих изјава кандидати ће моћи да преузму у скриптарници факултета).

Детаљније информације у вези са пријавом специфичних категорија кандидата (афирмативне мере, упис страних држављана, претходни статус буџетског студента, итд).

За све додатне информације у вези са уписом студената у прву годину основних академских студија за школску 2020/2021. можете се обратити студентској служби Факултета политичких наука (и) сваког радног дана од 11 до 13 часова, канцеларија бр. 4.

Контакт особе: Јасминка Дозет, 011/3092 903, jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs и Кристина Шмидлинг, 011/3092 904, kristina.porobic@fpn.bg.ac.rs