Вести

Привредна комора Србије конкурс за доделу годишњих награда

Привредна комора Србије

објављује

К   О   Н   К   У   Р   С

за доделу годишњих награда Привредне коморе Србије

Награде за докторске дисертације студената факултета у школској 2018/2019. години (радови одбрањени у периоду од 1.10.2018. до 30.09.2019. године), са темама из области привреде.

Додељује се 10 награда за најбоље докторске дисертације.

Иницијативу за подношење предлога факултету може поднети институт, предузеће, друге организације и појединци на основу Јавног позива који је објављен у дневном листу „Политика“ од 01.06.2020. године и доступан je и на сајту: www.pks.rs и www.beograd.pks.rs. Предлоге потписује декан Факултета предложеног кандидата.

Пријаве на конкурс треба доставити најкасније до 15. 09. 2020. године Привредној комори Србије-Привредној комори Београда.

Награде се додељују у виду диплома и новчаних награда. Одлуке о додели награда доноси Жири. Начини подношења пријава и садржај одређени су Одлуком о додели награда, која се може преузети на наведеној интернет адреси. Додатне информације могу се добити у Привредној комори Србије-Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12, електронска пошта: naucni.radovi@pks.rs или контакт телефони: 064/8760-121 и 066/875-1023.