Вести

Политикологија религије добила категорију Q3 у бази Scimago 

Ренормирана индексна база Scimago Journal Rank (SJR), у сарадњи и на основу података Scopus-а, је у последњем извештају за 2019. годину уврстила часопис Политикологија религије (Politics and Religion Journal) у категорију Q3.

Часопис се и даље у бази Emerging sources citation index (ESCI) бази, коју води Clarivate Analytics, што значи да је у процесу посматрања за укључивање у једну од централних индексих база.

проф. др Мирољуб Јевтић

оснивач и главни и одговорни уредник часописа