Вести

,

Конкурс за објављивање радова у четвртом броју часописа „Политеума”

КОНКУРС ЗА OБЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА
у четвртом броју стручног часописа студената друштвено- хуманистичких наука и уметности
ПОЛИТЕУМА

Студентска организација Српски политички форум позива све заинтересоване студенте да пошаљу своје радове за четврти број стручног часописа студената друштвено- хуманистичких наука и уметности Политеума. У овом часопису се објављују стручни студентски радови из свих дисциплина друштвено-хуманистичких наука и из теорије уметности, што значи да своје радове могу послати студенти основних и мастер студија из Републике Србије и региона који се убрајају у наведене категорије.

Конкурс је отворен до 1. октобра 2020. године. Аутор ће одмах након слања рада бити обавештен о приспећу рада и (не)испуњавању услова конкурса. Радове слати на електронску адресу redakcija.spf@gmail.com, у Word документу.

Да би рад био примљен и послат рецензентима на разматрање, мора да испуни критеријуме наведене у Упутству за ауторе и да користи Правила навођења извора према АПА стилу (погледајте крај објаве).

Сваки рад који испуни критеријуме биће послат на независну рецензију и лектуру. Постоји могућност да рецензент прихвати објављивање рада само уз одређене препоруке измена или допуна које предочи у свом извештају. У том случају, рад ће бити објављен само ако аутор испоштује све препоруке рецензента (аутора ће о томе обавестити

Редакција). Идентитет рецензената је непознат ауторима, а идентитет аутора је непознат рецензентима; тиме се омогућава непристрасност у оцењивању.

Тема броја је: Црна Гора – перспективе и изазови државе и друштва. Аутори заинтересовани за ову тему могу да јој приступе из различитих углова и сходно приступима различитих научних дисциплина (очекује се разноврсност приступа и иновативност погледа). Напомињемо да нису сви аутори обавезни да пишу на ову тему!

Четврти број часописа излази током зимског семестра 2020. године. Издавање часописа је омогућила фондација Заједно за младе – проф. др Даница Грујичић. За све додатне информације можете се обратити Редакцији Српског политичког форума на електронску адресу: redakcija.spf@gmail.com.

Главни и одговорни уредник
Милан Веселица

Конкурс-Политеума-4.-број

Упутство-за-ауторе

Правила-навођења-извора-према-АПА-стилу

 

Related Posts