Вести

На увиду јавности мастер рада Саре Рајић

Увид јавности мастер рада Саре Рајић

 

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Саре Рајић “Factors Hindering Public Administration Reform and EU Accession: Case Study of Bosnia and Herzegovina” и извештај Комисије за оцену рада налазе у канцеларији бр. 20/I Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 9:00 до 16:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења (od 21.09. до 28.09.2020).

Related Posts