Nenad Radulović

Nenad Radulović

,

На увиду јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник кандидаткиње Мионе Гајић

02 Број:599/2 29.03.2024. г.     Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 86. став 2. Закона о науци и истраживањима...
Read More

Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, ванредног професора за ужу научну област – Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

Конкурс
Read More