Вести

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног доцента за ужу научну област Подручја примене социјалног рада