Конкурси

Размена студената са Универзитетом у Констанцу

РАЗМЕНА СТУДЕНАТА УБ-ФПН СА УНИВЕРЗИТЕТОМ У КОНСТАНЦУ (НЕМАЧКА) У ОКВИРУ ЕРАСМУС + ПРОГРАМА

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука на основу потписаног уговора о сарадњи са Универзитетом у Констанцу из Немачке расписује конкурс за размену студената у летњем семестру 2015/16. године (средина априла – крај јула 2016. године).

Конкурс политички систем и привредни развој

Циљ курса је изучавање интеркаузалних веза различитих типова политичког система са идеологијама, религијским идејама, концептима и оперативним политикама привредног развоја. Курс се састоји од две обласне целине : прва обухвата историјску анализу медјусобних веза политичког система и економије и захвата азијске, медитеранске, европске, афричке и латино-америчке системе, док друга захвата савремене демократске и ауторитарне системе и њихове економске перформансе.

Pages

Subscribe to RSS - Конкурси