Набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама

Осигурање студената

На основу члана 54. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12. и 89/13.), члана 39. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12.) и члана  21. Статута Универзитета у Београду- Факултета политичких наука (пречишћени текст), декан Факултета донео је:

ОДЛУКУ

 

Набавка потрошног материјала за техничко одржавање зграде

На основу члана 54. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12. и 89/13.), члана 39. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12.) и члана 21. Статута Универзитета у Београду- Факултета политичких наука (пречишћени текст), декан Факултета донео је:

 

ОДЛУКУ

 

Pages

Subscribe to RSS - Набавке на које се не примењује закон о јавним набавкама