Интернет и нове медијске технологије

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Избори и изборне кампање 1 изборни 2+1 6 2015.
Мастер академске студије новинарства 1 изборни 2+1 6 2015.
Мастер академске студије комуникологије 1 изборни 2+1 6 2015.
Course Information

Related Courses