Историја балканских односа

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије међународне политике — модул Међународна политика 7 изборни 2+0 4 2009.
Основне академске студије политикологије 3 изборни 2+0 4 2015.
Основне академске међународне студије 3 изборни 2+0 4 2015.
Course Information

Related Courses