Међународно комуницирање

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије новинарства 7 изборни 2+2 6 2015.
Основне академске међународне студије — модул Међународна политика 7 изборни 2+2 6 2015

Related Courses