Политичка антропологија

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 5 обавезан 3+0 5 2009.
Основне академске студије новинарства 5 обавезан 3+0 5 2009.
Основне академске студије међународне политике 3 изборни 3+0 5 2009.
Основне академске студије политикологије 5 обавезан 4+0 6 2015.
Основне академске студије новинарства 5 обавезан 4+0 6 2015.

Related Courses