Студије новинарства по програму из 2009. године

Одељење за новинарство и комуникологију, у чијем саставу је и Катедра за новинарство, више од четири деценије представља јединствене универзитетске студије на територији Србије.

По завршетку студија студенти ће овладати знањима из теорије и праксе друштвеног комуницирања, као и вештинама потребним за професионално учествовање у процесу јавног и масовног комуницирања посредством медија и Интернета.

Студентима је на располагању факултетски Медија центар. Центар располаже са деском и радио станицом са дигиталном технологијом најновије генерације. На располагању су им и DVD камере са дигиталном ТВ монтажом. То омогућава да сваки студент појединачно, осим неопходних теоријских знања, обавља и практични рад – наставу у сваком медију појединачно. Предвиђена је и обавезна једномесечна пракса у редакцији по избору студента (после друге године), као и петнаестодневна пракса након треће године. То не искључује континуирани практични рад у Медија центру који и јесте основа свих светских студија савременог новинарства.

На Факултету постоји студентски часопис Политиколог који уређују искључиво студенти новинарства, као и стручни ПР тим ФПН-а, састављен такође од студената. Све је то у циљу што потпунијег и практичнијег образовања будућих новинарских професионалаца.

Радови студената Одељења за новинарство и комуникологију емитују се сваког радног дана у термину од 18.00 до 19.00 на Радију Студио Б, а ТВ радови на Телевизији Студио Б недељом од 12.00 до 13.00 часова.

******

Студенти Факултета политичких наука заузимају најзначајнија места у штампаним и електронским медијима, у области PR-а, као и у истраживачким тимовима и институцијама – агенцијама за испитивање јавног мњења било као уредници, новинари, сарадници или истраживачи. Поред тога, по завршетку студија новинарства, поседоваће фонд знања неопходних за обављање улоге уредника, менаџера, презентера, стручњака за ПР и других полажаја које подразумева будући модеран медијски систем Србије и савремена индустрија комуницирања. Oни ће бити оспособљени не само за рад у комуникационим институцијама, већ и за занимања као што су: аташе за културу и информисање при дипломатско конзуларним представништвима, медија планер у медијима, портпарол у у органима власти, јавној администрацији, политичким партијама и корпорацијама, као и стручни сарадници у повереништву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Интердисциплинарно журналистичко образовање омогућава студентима да, поред овога, учествују у пројектима истраживања медија, различитим облицима менаџмента, израде комуникационих стратегија, информативно-аналитичким пословима и педагошком раду.
После завршетка студија стиче се звање дипломирани новинар.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм је акредитован 2009. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социологија 1 обавезан 4+1 8
Увод у политичку теорију 1 обавезан 4+1 8
Историја политичких теорија I 1 обавезан 3+1 7
Медијски систем Србије 1 обавезан 2+1 5
Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 2+0 2
Француски језик I 1 изборни 2+0 2
Немачки језик I 1 изборни 2+0 2
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја политичких теорија (II) 2 обавезан 4+1 8
Стилистика 2 обавезан 2+2 6
Медијска етика 2 обавезан 2+2 6
Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка економија 2 изборни 4+1 8
Савремена политичка економија 2 изборни 4+1 8
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 2+0 2
Немачки језик I 2 изборни 2+0 2
Француски језик I 2 изборни 2+0 2
Семестар: 3
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Методологија са статистиком 3 обавезан 4+1 8
Увод у новинарство 3 обавезан 2+1 5
Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Упоредна политика 3 изборни 4+1 8
Политички систем Србије 3 изборни 4+1 8
Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичко понашање 3 изборни 2+0 5
Социјална психологија 3 изборни 3+1 6
Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Агенцијско новинарство 3 изборни 1+1 2
Информатика 3 изборни 0+3 2
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 2+0 2
Немачки језик II 3 изборни 2+0 2
Француски језик II 3 изборни 2+0 3
Семестар: 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена политичка теорија 4 обавезан 4+1 8
Политичка социологија 4 обавезан 4+1 8
Радио новинарство 4 обавезан 1+1 3
Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у филозофију 4 изборни 3+1 5
Савремена филозофија 4 изборни 3+1 5
Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 2+0 2
Немачки језик II 4 изборни 2+0 2
Француски језик II 4 изборни 2+0 2
Семестар: 5
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија савременог друштва 5 обавезан 4+1 8
Политичка антропологија 5 обавезан 3+0 5
Информационо-комуникациони системи 5 обавезан 2+1 5
Новинарство у штампи 5 обавезан 2+1 4
Међународни односи 5 обавезан 3+2 8
Семестар: 6
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+2 8
Јавна управа 6 обавезан 3+2 8
Теорија културе 6 обавезан 4+1 8
Телевизијско новинарство 6 обавезан 1+2 4
Стручна пракса – информативно новинарство 6 обавезан 2
Семестар: 7
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Реторика 7 обавезан 3+1 7
Јавно мњење 7 обавезан 4+1 8
Политичко комуницирање 7 обавезан 4+1 8
Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачко новинарство: штампа 7 изборни 1+3 7
Истраживачко новинарство: радио 7 изборни 1+3 7
Истраживачко новинарство: ТВ 7 изборни 1+3 7
Истраживачко новинарство: фото 7 изборни 1+3 7
7 изборни 1+3 7
Семестар: 8
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Стручна пракса – комуникационе стратегије 8 обавезан 2
Комуникологија 8 обавезан 4+1 8
Односи са јавношћу 8 обавезан 2+1 4
Политички маркетинг 8 обавезан 3+1 5
Медијско право и медијске политике 8 обавезан 4+0 6
Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студије рода 8 изборни 2+2 6
Социјална и политичка екологија 8 изборни 4+0 6