Политички маркетинг

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 8 изборни 3+1 5 2009.
Основне академске студије новинарства 8 обавезан 3+1 5 2009.
Основне академске студије политикологије 8 изборни 3+1 6 2015.
Основне академске студије новинарства 8 изборни 3+1 6 2015.

 

 

Related Courses