Реторика

Силабус:

 

Материјали:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије новинарства 7 обавезан 3+1 7 2009.
Основне академске студије међународне политике 5 изборни 3+0 4 2009.
Основне академске студије новинарства 7 обавезан 3+1 6 2015.
Course Information

Related Courses