Теорија социјалног рада

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 1 обавезан 3+2 8 2009.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 1 обавезан 3+1 6 2015.

Related Courses