Doktorske studije politikologije

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorijsko-epistemološki i metodološki pristupi 1 obavezan 6+0 10
Tematski izborni blok 1 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Ekološki rizici modernoga doba 1 izborni 4+0 10
Politička i istorijska antropologija modernog Balkana 1 izborni 4+0 10
Regionalne komparativne politike zemalja u razvoju 1 izborni 4+0 10
Politika – od iluzije do stvarnosti 1 izborni 4+0 10
Istraživanja strategija izbornih kampanja 1 izborni 4+0 10
Tematski izborni blok 2 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Socijalni kapital, participacija i društvene promene 1 izborni 4+0 10
Politička uloga religije u XX i XXI 1 izborni 4+0 10
Reprezentacija i političke institucije 1 izborni 4+0 10
Politički sistem i privredni razvoj – nova politička struktura i privredni razvoj Azije 1 izborni 4+0 10
Javna administracija i javne politike 1 izborni 4+0 10
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački seminar 2 obavezan 4+0 10
Teorijsko-istraživački blok (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Racionalni izbor 2 izborni 4+0 10
Norma, tekst i kontekst 2 izborni 4+0 10
Način izrade metodološkog okvira istraživanja 2 izborni 4+0 10
Istraživanja političke kulture – teorijski i istraživački pristupi 2 izborni 4+0 10
Teorijsko-istraživački pristupi i metode u teorijama kulture i studijama medija 2 izborni 4+0 10
Koncepti i metodi u međunarodnim i evropskim studijama 2 izborni 4+0 10
Kvantitativni i kvalitativni pristupi u socijalnim istraživanjima 2 izborni 4+0 10
Tematski izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Kontrolna i regulatorna tela i sektorske politike 2 izborni 4+0 10
Otpadnici u modernoj političkoj misli 2 izborni 4+0 10
Obrazovna, zdravstvena i politika socijalne zaštite 2 izborni 4+0 10
Sistem upravljanja u Evropskoj uniji 2 izborni 4+0 10
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Doktorski seminar 3 obavezan 2+0 10
Izrada i odbrana kritičkog pregleda literature o temi doktorske disertacije 3 obavezan 10
Izrada i javna odbrana nacrta prijave disertacije 3 obavezan 10
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački studijski rad 4 obavezan 10
Objavljivanje jednog rada kao rezultata istraživanja 4 obavezan 10
Otvoreni doktorski seminar 4 obavezan 2+0 10
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Prijava doktorske disertacije 5 obavezan 5
Istraživački studijski rad i pisanje disertacije 5 obavezan 25
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživački studijski rad i pisanje disertacije 6 obavezan 25
Odbrana doktorske disertacije 6 obavezan 5