Драгана Митровић

редовни професор др

Образовање

Докторат: фебруар 1994. г, Економски факултет, БУ, „Економско и политичко окружење Кине у 80-им годинама“

Магистратура: октобар 1990. г, Економски факултет, БУ, „Економске реформе у Кини 1978-1988“; Смер – Међународна економија

Основне студије: јуни 1986. г, Факултет политичких наука – Међународна политика, најбољи студент генерације;

Садашња позиција на Факултету и кретања у каријери: 

  • Руководилац и основач Центра за студије Азије и Далеког истока,
  • Руководилац и оснивач мастер студија Регионалне студије Азије,
  • Редовни професор (од 2008. године),
  • Ванредни професор Политичке економије (2001-2008),
  • Амбасада СР Југославије у ПекингуЦаветник за политичка питања (2001, 2002),
  • Амбасада Државне заједнице Србија и Црна Гора у ПекингуМинистар саветник за економска и политичка питања (2003, 2004),
  • ДоцентПолитичка економија (ФПН), 1994-2000
  • Асистент, Политичка економија (ФПН), 1991-1994
  • Асистент-приправник, Политичка економија (ФПН), 1988-1991

 

Награде, професионална признања и академске стипендије: 

Студентске:

– Најбољи студент генерације школске године, Универзитета у Београду, Факултета политичких наука 1983, 1984, 1985,
– Студентски истраживачки рад, Награда града Београда 1985,
– Најбољи студент генерације ФПН, Универзитета у Београду 1986.

Професионалне:

– Research Scholar, Foreign Language and Culture Faculty, Beijing, 1991;
– The Sasakawa Peace Foundation Scholarship, 1991;
– Senior Associate Member, St. Anthony’s College, Oxford University, Trinity Term 1991;
– Visiting Scholar, Nottingham University, 1999, 2000;
– Intellectual Exchange Fellowship, The Japan Foundation, Doshisha University, Kyoto, 2010;
– Visiting Scholar Fellowship, The Japan Foundation, Waseda University, Tokyo, 2012;
– Српска академија наука и уметности, Одбор за економске науке, члан од 2009;
– International Advisory Board of the Central and Eastern European Center for Asian Studies (CEECAS), Budapest, Hungary, 2014;
– Оснивач и директорка удружења Центар за азијске студије (ЦАС);
– Уредница часописа Азијске свеске (ЦАС);

Предавачке активности ван ФПН и у иностранству:

– Translation Studies – AAOM, Basic Economics, Belgrade, 2005/6, 2007/8;
– Diplomatska akademija, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Serbian-Chinese Bilateral Relations, 2006-2013;
– Master Interdisciplinary Course(на енглеском језику) “State Management and Humanitarian Affairs“, Geopolitics – La Sapienza Roma, University of Belgrade, University of Sarajevo, 2006-2011 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, Module: Institution Building and Human Rights;
– Graduate School of Policy and Management, Doshisha University, Kyoto, 2010, 2011, 2012;
– Faculty of Economics, Doctoral Studies ,University of Kobe, Japan, 2011;
– Shue Yan University, The Contemporary China Research Center, 2012, Hong Kong, PRC;
– Faculty of Political Science and Economics, Graduate School of Political Science, Waseda University, Tokyo, 2012;
– Faculty of Policy Studies, Doshisha University, Kyoto, 2013;
– Faculty of Political Science and Economics, Graduate School of Political Science – Doctoral Studies, Waseda University, Tokyo, 2013;
– Jinan University, Guangzhou, China, Graduate School of Economics, Department of International Economics and Trade, 2014;

Објављене књиге:

– Међународна политичка економија(Београд: Чигоја штампа и ФПН, 2009, 2012, 2013);
– Кинеско економско чудо – прва декада реформи(Београд: Институт за политичке студије, 2008);
– Политичка економија II(Београд: Чигоја штампа и ФПН, 2000, 2002, 2004, 2007);
– Три политичке економије међународних економских односа(Београд: Чигоја штампа и ФПН, 1998);
– Кинеска реформа и свет, (Београд, Институт за економику и финансије, 1994).

Најважнији објављени радови:

1. Abe Doctrine and Japan’s Foreign PolicyThe Review of International Affairs, January-March 2015, IIPE, Belgrade, UDK 327, ISSN 0486-6096, Vol. LXVI, No. 1157, (2015), pp. 5-26.
2. China in the Western’s East and Beyond: Politics and Economics of the China Plus Sixteen Cooperation FrameworkSerbian Political Thought, 2/2014, IPS, Belgrade, ISSN 1450-5460, UDK 32, Year VI Vol, 10, (2014), pp. 19-51.
3. Geopolitika kineske energetske strategije u Centralnoj Aziji, Srpska politička misao, 2/2014, IPS, Belgrade, ISSN 0354-5989, XXI Vol. 44, (2014), pp. 133-155.
4. Political Economy of the Chinese Investments in Eastern, Central and South-East Europe / (URL): http://www.hiia.hu/pub/displ_eng.asp?id=ORBKOH, Budapest, Asian Studies, 2013, ISSN 2064-2334. – Vol.\2 (2013), pp. 167-185.
5. La Politica Cinese Verso l’Europa Sud-Orientale / (URL): http://www.iai.it/content.asp?langid=1&contentid=575Orizzonte Cina. – ISSN 2280-8035. – Marzo (2013), pp. 3-4. 327(510),
6. Geopolitičke posledice kineske energetske strategije u Centralnoj Aziji / str. 192-194, u: Srbija i evroazijski geopolitički prostor /ed. Milomir Stepić – Belgrade, IPS, ISBN 978-86-7419-268-9. – (2013), pp, 177-194.,
7. Global governance, Global Crisis-The Role of China and Emerging CountriesThe Changing world and China development. – Beijing : China center for contemporary world studies2013. – ISBN 978-7-5117-1653-8. – str. 80-99, 339.92(510),
8. Abe Doctrine and its impact on East Asian Cooperation”, East Asia Reginal Mechanisms and the Trends of Economic Cooperation: Hungary, Budapest, 11-12 December, 2013. Budapest: The Hungarian Institute of International Affairs, 2013.
9. New Opportunities for China-CEEC Relations, Speech at High-Level Symposium of Think Tanks of China and Central and Eastern European Countries, China, Beijing19-20 December 2013.. Beijing: Cooperation between China and Central Estern European Countries (CEEC): China Foundation for Interntional Studies (CFIS), 2013.
10. PR China’s border issues within the Framework of Modernization and Opening Up, IMPP, Belgrade, 2011. in The Meaning of Borders and Border Issues in the Age of Globalization: Europe and Asia, DIMITRIJEVIC, Dusko, MITROVIC, Dragana and LADJEVAC I. (ed.), IIPE, Belgrade, 2012.
11. Western Balkans: From Stabilisation to IntegrationAntevski, Miroslav and MITROVIC Dragana (ed.), IIPE, Belgrade 2012.
12. PR China’s Border Issues during the period of the Reform and Opening policy, in: DIMITRIJEVIĆ, Duško (ed.), LAĐEVAC, Ivona (ed.). Japan and Serbia: regional cooperation and border issues: a comparative analysis. Belgrade: Institute of International Politics and Economics, 2012, pp. 77-90.
13. „PR China’s Border Issues within the Framework of Modernization and Opening UpLingua-culture contextual studies in ethnic conflicts of LiCCOSEC, Osaca, Japan, 2011, No. 17, pp. 76-89.
14. Кинеска политика према Западном Балкану – југоисточној Европи“, у: СИМИЋ, Драган Р. (ур.). Интеграција Западног Балкана у мрежу глобалне безбедности. Београд: Удружење за студије САД у Србији: Чигоја штампа, 2011, стр. 265-272.
15. „Сигнифицанце анд лимитс оф тхе ФДИ ин Цхина’с реформ анд опенинг уп полицy имплементатион, у: АНТЕВСКИ, Мирослав (ур.). Девелопмент Потентиалс оф Фореигн Дирецт Инвестмент: интернатионал еxпериенцес. Белграде: Институте оф интернатионал политицс анд ецономицс, 2011, стр. 33-50.
16. Извори и границе кинеске моћиАнализа политике, 2011, бр. 1, стр. 58-63.
17. Кина: уклањање предрасуда, у: ЕРДЕЉАН, Боривој (ур.). Србија и свет: зборник радова. Београд: Европски покрет у Србији, 2010, стр. 39-48.
18. Serbia – PR China Bilateral Relations”, Foreign Policy of Serbia – Bilateral and Multilateral Relations (conference and paper), European Movement in Serbia, Forum for International Relations, Belgrade, 2010.
19. „Модели продубљивања сарадње са НР Кином и земљама централне и источне Азије“, у: СТОЈИЋ КАРАНОВИЋ, Едита (ур.), ЈАНКОВИЋ, Слободан (ур.). Елементи стратегије спољне политике Србије. Београд: Институт за међународну политику и привреду, 2009, стр. 25-28.
20. „Актуелни проблеми изградње мреже социјалног старања у Азији“Годишњак ФПН 2009, Година ИИИ • Број 3 • Децембар 2009. ISSN :1820-6700, стр. 585-601.
21. World Economic Crises – An Overview”, (conference and paper), Serbian Academy of Arts and Sciences, Belgrade, 2010.
22. Aims and Scope of New Asian Security and economic structures”International Issues, FLU, Beijing, Spring Issue, 2008.
23. Реформе система социјалног старања у савременој Кини – политичка економија реформе система социјалног старања у НР Кини на почетку XXИ века“, стр. 203-224, СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНЕ РЕФОРМЕ (монографија), ФПН, Београд, 2007.
24. Шангајска организација за сарадњу – настанак, циљеви и домети нове безбедносно-економске структуре (Централне) Азије, Институт за политичке студије, Београд, стр. 219-242., Српска политичка мисао, бр. 1-2, Београд, 2007.
25. ШОС – проблеми и перспективе развоја, Институт за политичке студије, Београд, стр. 125-142., Српска политичка мисао, бр. 3-4, Београд, 2007.
26. „Билатерални односи Србије и Црне Горе и Народне Републике Кине: генеза, развој и перспективе“Међународна политика, бр.1118-1119, (стр.15-24), април-септембар, 2005., (српско и енглеско издање) Београд,
27. „The Strategic-Security Position of China After September 11, 2001, Centre for Civil-Military Relations, Belgrade, 03. June 2005 – Occasional Paper No. 12, http://www.ccmr-bg.org/cms/view.php?id=1849
28. „Црна Гора и Србија – поглед у будућност из економског угла“, (апстракт у зборнику са националног научног скупа, стр. 80-83) Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2001.
29. Србија и Црна Гора пред искушењима пост-развојног света, ТОКОВИ ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОГ ПРЕОБРАЖАЈА, Центар за друштвено-економске студије, зборник радова, Београд, стр.129-156, 2000. год.
30. Настанак и развој кинеске политике реформи и отварања према свету, МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ПОКРЕТИ, зборник радова, ФПН, Београд, стр.167-200, 1999. год
31. Неки правци преображаја савременог тржишног друштва и одговарајуће промене у земљама у развоју, ПОЛИТИКА И ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПРОЦЕСИ, Центар за друштвено-економске студије, Београд, стр. 75-82, 1999. год.
32. Неки аспекти и правци трансформације савременог тржишног друштва, ЗБОРНИК СОЦИЈАЛНОГ РАДА, Факултет политичких наука, Београд, стр.107-117, 1998.
33. Друштвено-економске и политичке импликације нараслих социјалних тензија утранзиционим земљама источне и централне Европе и Југославије, СОЦИЈАЛНЕ ТЕНЗИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ, (научни скуп и зборник) ЦЕМЕС, Факултет политичких наука, Београд, 1998, стр.87-97.
34. „Some problems of transition in Central and Eastern Europe, TRANSITION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, I&II, YASF and SCC, Belgrade, 1997.
35. Неки проблеми транзиције СР Југославије у светлу искустава НР Кине и европских постсоцијалистичких земаља, КА САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ – ПРОЦЕСИ ТРАНЗИЦИЈЕ, зборник радова, Факултет политичких наука, Центар за друштвено економске студије, Београд, 1997, стр. 219-232.
36. Неки проблеми транзиције Југославије и других постсоцијалистичких друштава, СОЦИЈАЛНИ РАД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, Зборник радова III, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 1997, стр. 183-191.
37. Проблем поновног уједињења Кине и његов значајФинансије, бр.5-6, Београд, 1997, стр. 468-487.
38. Социјално – економски аспекти политике реформи у НР Кини 1978-1995., СОЦИЈАЛНИ РАД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, Зборник радова II, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 1996, стр.75-87.
39. У трагању за новом концепцијом развојаПословни циклус, децембар, Београд, 1995.
40. Реформа кинеске пољопривреде – основни проблеми и почетак преображаја (1978-1984), Економика пољопривреде, бр. 3, 1995.
41. Проблеми приватизације државних предузећа у НР Кини, Финансије, 7-8, 1995, Београд, стр. 480-493.
42. Улога приватних предузећа у преображају кинеске пољопривреде,        Економски анали, бр. 124, април-јуни, 1995, Београд, стр. 121-131.
43. НР Кина на прагу XXI века, Међународна политика, бр. 1033, 1. ВИ 1995. године, Београд
44. Кинеско – америчка сучељавања (I)Економска политика, 7. децембар 1993. године, Београд
45. Кинеско – америчка сучељавања (II)Економска политика, 14. децембар, 1993. године, Београд
46. Настављање неразумевањаЕкономска политика, бр. 11. март, 1991. године, Београд.
47. Преговори без краја, Економска политика, бр. 18. март, 1991. године, Београд
48. Врата се полако отварајуЕкономска политика, бр. 2. јули 1990, Београд

Драгана Митровић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught