Ивана Јакшић

ОБРАЗОВАЊЕ

2012 – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију
Докторске студије социјалне психологије

2010 – 2011. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију
Мастер студије, Истраживачки модул

2009 – 2010. Београдска отворена школа (БОШ)
XVII генерација Напредних додипломских студија

2006 – 2010. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију
Основне студије, Истраживачки модул

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

2017 – Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

 •  Асистенткиња на групи психолошких предмета на Одељењу за социјалну политику и социјални рад
 •  Предавачица и менторка на курсу ,,Образовање и феминизам’’ Центра за женске студије

2012 – 2017. Институт за педагошка истраживања у Београду

Међународни пројекти:

 • Унапређивање образовне ефективности основних школа (ИЕЕПС), Европски програм за целоживотно учење, потпрограм Коменијус мултилатерални пројекти (2015-2017)              (Позиција: дата менаџер)
 • Међународни програм процене ученичких постигнућа ТИМСС 2015 (Позиција: дата менаџер)

Билатерални пројекти:

 • Образовање и транзиција ка одраслости у визијама будућности младих Србије и Словеније, билатерални пројекат научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словеније (2014-2016) (Позиција: дата менаџер)

Национални пројекти:

 • Од подстицање иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (2012-2017; бр. 179034; МПНТР)
 • Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије (2012-2017; бр. 47008; МПНТР)

2011 – 2012. Институт за психологију, Филозофски факултет у Београду

 • Пројекат МНПТР ,,Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције’’ (ангажовање у својству докторанда стипендисте)
 • Пројекат ПИСА 2012

2008 – 2018. Истраживачка станица Петница, Ваљево

 • Предавачица, стручна сарадница и менторка на семинару психологије. семинару друштвено-хуманистичких наука и Летњој научној школи. Области: социјална психологија, психологија образовања и методологија психолошких истраживања (2010-2018)
 • Полазница различитих програма за основце и средњошколце (2001-2006)

2007 – 2011. Лабораторија за експерименталну психологију, Београд

Чланство у стручним удружењима: Европско удружење социјалних психолога (ЕАSP), Друштво психолога Србије (ДПС), Друштво истраживача у образовању у Србији (ДИОС)

Рецензенткиња часописа: Психологија, Психолошка истраживања, Примењена психологија

Волонтерски рад: НВО ,,Група 484”, НВО ,,Здраво да сте”

 

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ

2017.                    Стручна сарадница Центра за промоцију науке на пројекту Европске уније у оквиру Хоризонта 2020 ,,Хипатија”

2014 – 2017.       Учесница циклуса научно-популарних трибина Центра за промоцију науке

2011.                     Циклус предавања ,,Петница у СКЦ-у”

2006 – 2010.    Координаторка поставке Лабораторије за експерименталну психологију на 8. ”Ноћи Музеја” у Београду

2009 – 2011.   Организација изложби и сарадница на поставкама Лабораторије за експерименталну психологију на 3., 4. и 5. ”Фестивалу науке” у Београду

Ивана Јакшић
Stay in Touch

Courses Taught