Studije socijalnog rada

Master akademske studije SOCIJALNOG RADA-page-001

Master akademske studije SOCIJALNOG RADA-page-002

Na dvosemestralnim master studijama socijalnog rada nadgrađuju se i produbljuju teorijska i praktična znanja stečena na osnovnim četvorogodišnjim studijama socijalnog rada. To diplomiranim studentima i iskusnim profesionalcima pruža mogućnost da dalje razvijaju svoje veštine, znanja i njihovu kritičku primenu u raznovrsnim oblastima socijalnog rada.

Program sadrži četiri obavezna kursa koji se bave teorijskim i praktičnim aspektima rada sa porodicom, pojedincima, grupama i zajednicama, vođenja slučaja, supervizije i menadžmenta socijalnog rada na nivou zasnivanja i upravljanja socijalnim službama i uslugama.

Izborni predmeti organizovani u tri izborna bloka i daju priliku za potpunije upoznavanje sa istraživanjem društvenih pojava i socijalnih problema, mogućnosti društvenih promena i efekata praktičnog rada. Jedan deo izbornih predmeta je orijentisan na proučavanje grupne dinamike i procesa i aplikativne discipline od značaja za socijalni rad kao što je medijacija i antisocijalno ponašanje. Tu su i discipline iz oblasti globalizacije, migracija, socijalne politike, teorije pravde i studija roda.

Obavezan deo studija je završni diplomski – master rad kojim se potvrđuje sposobnost kandidata za kritičku primenu stečenih naučnih i stručnih saznanja u neposrednoj i istraživačko-analitičkoj praksi.

Spisak nastavnika

Rukovodilac master studija socijalnog rada je prof. dr Nevenka Žegarac.

Predavači: prof. dr Nevenka Žegarac, prof. dr Miroslav Brkić, prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović, prof. dr Milan Petričkovič, prof. dr Jasna Hrnčić,  prof. dr Mira Lakićević, prof. dr Ana Čekerevac, prof. dr Đorđe Pavićević, prof. dr Daša Duhaček, doc. dr Jasna Veljković, doc. dr Natalija Perišić.

Termin prijemnog ispita je 02.10.2018. godine u  13:00 časova.

Uslovi za upis: završene četvorogodišnje studije socijalnog rada i socijalne politike ili četvorogodišnje studije socijalnog rada. Prednost imaju kandidati koji su angažovani u neposrednoj praksi, i sa većom prosečnom ocenom na osnovnim studijama. Razgovor sa komisijom tokom prijema je usmeren na procenu motivacije i uslova za mentorsku i supervizijsku podršku kandidatima u neposrednoj praksi.

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Vođenje slučaja u socijalnom radu 1 obavezan 2+2 6
Priprema za završni rad 1 obavezan 6
Menadžment socijalnog rada 1 obavezan 2+2 6
Izborni blok 1 (bira se 6 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politike rodne ravnopravnosti 1 izborni 2+2 6
Antisocijalno ponašanje 1 izborni 3+1 6
Migraciona politika 1 izborni 2+2 6
Izborni blok 2 (bira se 6 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Multikulturalni socijalni rad i antidiskriminativne politike i prakse 1 izborni 2+2 6
Analize socijalnih politika 1 izborni 3+1 6
Grupna dinamika i procesi 1 izborni 2+2 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Supervizija u socijalnom radu 2 obavezan 3+1 6
Teorijsko metodološke osnove socijalnog rada sa porodicom 2 obavezan 3+1 6
Završni rad 2 obavezan 12
Izborni blok 3 (bira se 6 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uvod u medijaciju 2 izborni 3+1 6
Globalizacija i socijalna politika 2 izborni 3+1 6
Istraživanje u socijalnoj politici i socijalnom radu 2 izborni 2+2 6