Завршни рад

Силабус:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије Међународне студије – модул: Глобалне и стратешке студије 2 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Међународне студије – модул: Европске студије 2 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Културологија 2 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије комуникологије 2 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 2 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Еколошка политика 2 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Политичка аналитика – партије, избори и демократија 2 обавезни 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије политикологије — мастер Међународне студије – модул Савремене студије Балкана 2 обавезни 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије политикологије — мастер Међународне студије – модул Студије САД 2 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Међународне студије – модул: Међународна политика 2 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Међународне студије – модул: Међународно хуманитарно право и право људских права 2 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије новинарства 1 обавезан 0+0+8+0 10 2022.
Мастер академске студије Политички систем и привредни развој 1 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Политичко насиље и држава 1 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Политиколошке студије религије 1 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Социјална политика Модул: Социјална заштита 1 обавезан 0+0+8+0 7 2022.
Мастер академске студије Социјална политика Модул: Креирање и анализа социјалне политике 1 обавезан 0+0+8+0 7 2022.
Мастер академске студије Социјални рад 1 обавезан 0+0+8+0 7 2022.
Мастер академске студије Демократија и демократизација 1 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Компаративне регионалне студије 1 изборни 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Избори и изборне кампање 1 изборни 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Политичке институције, јавна администрација и јавни сектор 1 обавезан 0+0+8+1 12 2022.
Мастер академске студије Студије рода 1 обавезан 0+0+8+0 7 2022.
Course Information

Related Courses