Međunarodne studije po programu iz 2009. godine

Odeljenje za međunarodne studije je od nastanka Fakulteta vodeći visokoškolski centar u zemlji za obrazovanje stručnjaka za rad u diplomatiji, institutima koji se bave međunarodnim studijama i drugim organima i institucijama koje rade u oblastima međunarodnih odnosa i spoljne politike, ali i međunarodnim odeljenjima političkih stranaka i velikih privrednih firmi. Odeljenje za međunarodne studije razvija se kao snažni naučno-istraživački centar u oblasti međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa, spoljne politike, međunarodnog prava i međunarodnih organizacija, evropskih, balkanskih, američkih i drugih regionalnih studija, studija bezbednosti, studija mira i pratećih disciplina.

******

Po završetku studija polaznici ovog studijskog programa će, pored ovladavanja znanjima osnovnih politikoloških disciplina, ovladati i najvažnijim saznanjima iz teorija i prakse više disciplina međunarodnih studija, kao i sposobnostima i veštinama potrebnim za uspešno profesionalno učešće u aktivnostima u vezi sa različitim učestvovanjem naše države u međunarodnim procesima.

Fakultet je još 2002. godine sa Ministarstvom za spoljne poslove potpisao sporazum o saradnji, koji predviđa da se svake godine deset najboljih studenata u generaciji predlaže Ministarstvu da bi, pošto prođu kroz prijemne ispite i odgovarajuću pripremu, počeli rad u diplomatiji; s druge strane, polaznici koji su završili studije Diplomatske akademije MSP nastavljaju studije na master studijama koje organizuje Odeljenje.

Stečena znanja, sposobnosti i veštine omogućavaće završenim studentima da uspešno obavljaju poslove kao što su: analitičar međunarodnih odnosa u službama najviših državnih organa, međunarodnih privrednih organizacija i korporacija, službenik Ministarstva spoljnih poslova i drugih ministarstava srodnog karaktera, diplomata na radu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, stručnjak angažovan na uključivanju Srbije u evropske integracije, kao i za rad u različitim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani politikolog – međunarodna politika.

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program je akreditovan 2009. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uvod u političku teoriju 1 obavezan 4+1 8
Politička ekonomija 1 obavezan 4+1 8
Savremena politička istorija 1 obavezan 3+1 6
Sociologija 1 obavezan 3+1 5
Strani jezici (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 1 izborni 2+0 2
Nemački jezik I 1 izborni 2+0 2
Francuski jezik I 1 izborni 2+0 2
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istorija političkih teorija (II) 2 obavezan 4+1 8
Savremena politička ekonomija 2 obavezan 4+1 8
Savremena politička teorija 2 obavezan 4+1 8
Osnovi prava 2 obavezan 3+1 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 2 izborni 2+0 2
Nemački jezik I 2 izborni 2+0 2
Francuski jezik I 2 izborni 2+0 2
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Osnovi međunarodnog prava 3 obavezan 2+2 5
Politički sistem Srbije 3 obavezan 4+1 8
Uporedna politika 3 obavezan 4+1 8
Izborni blok 1 (biraju se dva predmeta)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savremena filozofija 3 izborni 2+1 4
Politička antropologija 3 izborni 3+0 5
Političko ponašanje 3 izborni 2+0 5
Informatika 3 izborni 0+3 4
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 3 izborni 2+0 2
Nemački jezik II 3 izborni 2+0 2
Francuski jezik II 3 izborni 2+0 2
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodne organizacije 4 obavezan 3+1 6
Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom 4 obavezan 3+2 8
Politička sociologija 4 obavezan 4+1 8
Pravno regulisanje međunarodnih odnosa 4 obavezan 2+2 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 4 izborni 2+0 2
Nemački jezik II 4 izborni 2+0 2
Francuski jezik II 4 izborni 2+0 2
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodni odnosi 5 obavezan 3+2 8
Politička sociologija savremenog društva 5 obavezan 4+1 8
Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu 5 obavezan 2+1 4
Međunarodno privatno pravo 5 obavezan 2+1 4
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Francuski jezik III 5 izborni 2+0 2
Engleski jezik III 5 izborni 2+0 2
Nemački jezik III 5 izborni 2+0 2
Izborni blok 2 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Retorika 5 izborni 3+0 4
Društvena istorija Srbije 5 izborni 2+1 4
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički sistem Evropske unije 6 obavezan 3+2 8
Javna uprava 6 obavezan 3+2 8
Studije mira 6 obavezan 3+2 6
Savremena diplomatija 6 obavezan 3+1 5
Međunarodno poslovno pravo 6 obavezan 2+1 5
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik III 6 izborni 2+0 2
Nemački jezik III 6 izborni 2+0 2
Francuski jezik III 6 izborni 2+0 2

Semestar: 7
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Osnovi teorije spoljne politike 7 obavezan 3+1 6
Nauka o bezbednosti 7 obavezan 2+2 6
Evropske integracije – razvoj i problemi 7 obavezan 2+2 6
Savremeni ekonomski sistemi 7 obavezan 3+1 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Nemački jezik IV 7 obavezan 2+0 2
Engleski jezik IV 7 izborni 2+0 2
Francuski jezik IV 7 izborni 2+0 2
Izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istorija balkanskih odnosa 7 izborni 2+0 4
Međunarodna socijalna politika 7 izborni 2+2 5
Kulturna politika Evropske unije 7 izborni 2+0 4
Semestar: 8
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodni ekonomski odnosi 8 obavezan 3+1 6
Savremeni balkanski odnosi 8 obavezan 3+1 6
Spoljna politika Srbije 8 obavezan 2+2 5
Bezbednost Srbije 8 obavezan 2+2 6
Izborni blok 4 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politika proširenja Evropske unije 8 izborni 2+1 5
Politika regionalnog razvoja Evropske unije 8 izborni 2+1 5
Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije 8 izborni 2+1 5
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik IV 8 izborni 2+0 2
Nemački jezik IV 8 izborni 2+0 2
Francuski jezik IV 8 izborni 2+0 2

Semestar: 7
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Evropske integracije – razvoj i problemi 7 obavezan 2+2 6
Unutrašnje tržište Evropske zajednice 7 obavezan 3+1 6
Pravo Evropske unije 7 obavezan 2+2 6
Osnovi teorije spoljne politike 7 obavezan 3+1 6
Izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Kulturna politika Evropske unije 7 izborni 2+0 4
Nauka o bezbednosti 7 izborni 2+2 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik IV 7 izborni 2+0 2
Nemački jezik IV 7 izborni 2+0 2
Francuski jezik IV 7 izborni 2+0 2
Semestar: 8
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije 8 obavezan 2+1 5
Politika proširenja Evropske unije 8 obavezan 2+1 5
Međunarodni ekonomski odnosi 8 obavezan 3+1 6
Spoljna politika Srbije 8 obavezan 2+2 5
Izborni blok 4 (biraju se dva predmeta)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savremeni balkanski odnosi 8 izborni 3+1 6
Socijalna politika Evropske unije 8 izborni 3+0 5
Politika regionalnog razvoja Evropske unije 8 izborni 2+1 5
Ekološka politika Evropske unije 8 izborni 2+1 4
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik IV 8 izborni 2+0 2
Nemački jezik IV 8 izborni 2+0 2
Francuski jezik IV 8 izborni 2+0 2