Međunarodne studije

Odeljenje za međunarodne studije je od nastanka Fakulteta vodeći visokoškolski centar u zemlji za obrazovanje stručnjaka za rad u diplomatiji, institutima koji se bave međunarodnim studijama i drugim organima i institucijama koje rade u oblastima međunarodnih odnosa i spoljne politike, ali i međunarodnim odeljenjima političkih stranaka i velikih privrednih firmi. Odeljenje za međunarodne studije razvija se kao snažni naučno-istraživački centar u oblasti međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa, spoljne politike, međunarodnog prava i međunarodnih organizacija, evropskih, balkanskih, američkih i drugih regionalnih studija, studija bezbednosti, studija mira i pratećih disciplina.

******

Po završetku studija polaznici ovog studijskog programa će, pored ovladavanja znanjima osnovnih politikoloških disciplina, ovladati i najvažnijim saznanjima iz teorija i prakse više disciplina međunarodnih studija, kao i sposobnostima i veštinama potrebnim za uspešno profesionalno učešće u aktivnostima u vezi sa različitim učestvovanjem naše države u međunarodnim procesima.

Fakultet je još 2002. sa Ministarstvom za spoljne poslove potpisao sporazum o saradnji, koji predviđa da se svake godine deset najboljih studenata u generaciji predlaže Ministarstvu da bi, pošto prođu kroz prijemne ispite i odgovarajuću pripremu, počeli rad u diplomatiji; s druge strane, polaznici koji su završili studije Diplomatske akademije MSP nastavljaju studije na master studijama koje organizuje Odeljenje.

Stečena znanja, sposobnosti i veštine omogućavaće svršenim studentima da uspešno obavljaju poslove kao što su: analitičar međunarodnih odnosa u službama najviših državnih organa, međunarodnih privrednih organizacija i korporacija, službenik Ministarstva spoljnih poslova i drugih ministarstava srodnog karaktera, diplomata na radu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, stručnjak angažovan na uključivanju Srbije u evropske integracije, kao i za rad u različitim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani politikolog za međunarodne poslove.

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program je akreditovan 2015. godine i nastava se izvodi od akademske 2015/2016. godine. Studenti koji su prvu godinu akademskih studija upisali pre 2015. godine pohađaju nastavu po programu akreditovanom 2009. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uvod u političku teoriju 1 obavezan 2+2 6
Savremena politička istorija 1 obavezan 3+1 6
Izborni blok 1 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istorija antičke i srednjovekovne političke misli 1 izborni 3+1 6
Politička ekonomija 1 izborni 3+1 6
Izborni blok 2 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Sociologija 1 izborni 2+2 6
Uvod u psihologiju 1 izborni 3+1 6
Izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička istorija Jugoslavije 1 izborni 2+1 4
Informaciono-komunikacioni sistemi 1 izborni 2+1 5
Strani jezici (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 1 izborni 0+2 2
Nemački jezik I 1 izborni 0+2 2
Francuski jezik I 1 izborni 0+2 2
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istorija moderne političke misli 2 obavezan 3+1 6
Savremena politička ekonomija 2 obavezan 3+1 6
Filozofija 2 obavezan 3+1 6
Osnovi prava 2 obavezan 3+1 6
Akademske veštine 2 obavezan 0+2 4
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 2 izborni 0+2 2
Nemački jezik I 2 izborni 0+2 2
Francuski jezik I 2 izborni 0+2 2
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodni odnosi 3 obavezan 2+2 6
Osnovi međunarodnog prava 3 obavezan 2+2 6
Uporedna politika 3 obavezan 3+1 6
Politički sistem Srbije 3 obavezan 3+1 6
Izborni blok 4 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istorija spoljne politike Srbije 3 izborni 2+0 4
Istorija balkanskih odnosa 3 izborni 2+0 4
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 3 izborni 0+2 2
Nemački jezik II 3 izborni 0+2 2
Francuski jezik II 3 izborni 0+2 2
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Pravno regulisanje međunarodnih odnosa 4 obavezan 2+1 5
Politička sociologija 4 obavezan 2+2 6
Međunarodne organizacije 4 obavezan 3+0 5
Savremena politička teorija 4 obavezan 2+2 6
Izborni blok 5 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom 4 izborni 2+2 6
Metodologija sa statistikom 4 izborni 3+1 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 4 izborni 0+2 2
Nemački jezik II 4 izborni 0+2 2
Francuski jezik II 4 izborni 0+2 2
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Osnovi teorije spoljne politike 5 obavezan 3+1 6
Savremeni ekonomski sistemi 5 obavezan 3+1 5
Uvod u diplomatiju i diplomatsku analizu 5 obavezan 3+0 6
Međunarodno privatno pravo 5 obavezan 3+0 5
Evropske integracije – razvoj i problemi 5 obavezan 4+0 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik III 5 izborni 0+2 2
Nemački jezik III 5 izborni 0+2 2
Francuski jezik III 5 izborni 0+2 2
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički sistem Evropske unije 6 obavezan 3+1 6
Javna uprava 6 obavezan 2+2 6
Studije mira 6 obavezan 2+1 5
Uvod u studije bezbednosti 6 obavezan 2+1 5
Savremeni balkanski odnosi 6 obavezan 4+0 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik III 6 izborni 0+2 2
Nemački jezik III 6 izborni 0+2 2
Francuski jezik III 6 izborni 0+2 2

Semestar: 7
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodno poslovno pravo 7 obavezan 3+1 6
Analiza sukoba 7 obavezan 3+0 5
Bezbednost Srbije 7 obavezan 2+1 5
Izborni blok 6 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodno komuniciranje 7 izborni 2+2 6
Evropski regionalizam 7 izborni 3+1 5
Međunarodna socijalna politika 7 izborni 2+1 5
Izborni blok 7 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička sociologija savremenog društva 7 izborni 2+2 6
Političko ponašanje 7 izborni 2+2 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik IV 7 izborni 0+2 2
Nemački jezik IV 7 izborni 0+2 2
Francuski jezik IV 7 izborni 0+2 2
Semestar: 8
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodni ekonomski odnosi 8 obavezan 2+2 6
Savremena diplomatija 8 obavezan 4+0 6
Spoljna politika Srbije 8 obavezan 3+1 6
Izborni blok 8 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije 8 izborni 3+0 5
Politika proširenja Evropske unije 8 izborni 3+0 5
Izborni blok 9 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politikologija religije 8 izborni 2+2 6
Političke ustanove i politički život na Balkanu 8 izborni 2+2 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik IV 8 izborni 0+2 2
Nemački jezik IV 8 izborni 0+2 2
Francuski jezik IV 8 izborni 0+2 2

Semestar: 7
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Unutrašnje tržište Evropske unije 7 obavezan 2+2 6
Pravo Evropske unije 7 obavezan 2+2 6
Evropski regionalizam 7 obavezan 3+1 5
Izborni blok 6 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Socijalna politika Evropske unije 7 obavezan 2+2 6
Međunarodno poslovno pravo 7 izborni 3+1 6
Političko ponašanje 7 izborni 2+2 6
Izborni blok 7 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Bezbednost Srbije 7 izborni 2+1 5
Analiza sukoba 7 izborni 3+0 5
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik IV 7 izborni 0+2 2
Nemački jezik IV 7 izborni 0+2 2
Francuski jezik IV 7 izborni 0+2 2
Semestar: 8
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savremena diplomatija 8 obavezan 4+0 6
Spoljna politika Srbije 8 obavezan 3+1 6
Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije 8 obavezan 3+0 5
Politika proširenja Evropske unije 8 obavezan 3+0 5
Međunarodni ekonomski odnosi 8 obavezan 2+2 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik IV 8 izborni 0+2 2
Nemački jezik IV 8 izborni 0+2 2
Francuski jezik IV 8 izborni 0+2 2