Javna uprava

Silabus:

 

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske politikološke studije 6 obavezan 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije novinarstva 6 obavezan 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije međunarodne politike 6 obavezan 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 6 obavezan 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije politikologije 6 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske međunarodne studije 6 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije novinarstva 6 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 6 obavezan 2+2 6 2015.
Informacije o predmetu