Медијско право и медијске политике

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије новинарства 8 обавезан 4+0 6 2009.
Основне академске студије новинарства 7 изборни 2+2 6 2015.