Саветовање и социотерапија

Силабус:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 8 обавезан 3+1 6 2009.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 8 обавезан 2+2 5 2015.
Информације о предмету
Предавачи
Јасна Вељковић