Јасна Вељковић

ванредни професор др

Образовање

Основне студије:

 • Филозофски факултет,Универзитет у Београду,група за психологију.

1976-1984.г.

 • Звање:дипл.психолог
 • Наслов дипломског рада:Трансвеститизам и транссексуализам Ментор:проф. Др Милан Поповић
Специјалистичке студије:

 • 1989-1992.Специјалистички испит положила 1992.г, на Медицинском Факултету Универзитета у Београду. Звање: специјалиста медицинске психологије.
Магистарске студије :

 • 1993- 1998   Медицински факултет Универзитета у Београду, смер Психотерапије.
 • Академско звање: магистар медицинских наука за област психотерапије.

 

Докторске студије:

 • 2007  Универзитету у Београду, Институт за Мултидисциплинарне студије.
 • Докторску тезу одбранила 2007.године, из научне области-психотерапије.
 • Наслов докторске тезе:“Психодрама као  интегративни приступ у побољшању квалитета живљења психотичне популације и опште популације под ризиком“.
 • Академско звање: доктора наука за ужу мултидисциплинарну  област-психотерапије(области:клиничке психологије и психијатрије).

 

Претходна запослења:

 • 1985-1986 психолог у Удруженим Основним школама «25 мај» у С. Паланци.
 • 1986-1988 психолог-волонтер у Институту за Ментално здравље у Београду.
 • 1988-1989 психолог у Основној школи за аутистичну и МНР децу»Антун Скала» у Београду.
 • 1989-2006 психолог у Специјалној болници за неуропсихијатријске болести:»Др Лаза Лазаревић».
 • 2006-2008 психолог у Саветовалишту за брак и породицу Градског Центра за Социјални рад у Београду.
 • 2008-2009 наставник на Вишој школи за Примењену психологију у Београду.Први пут изабрана у звање доцента.
 • 2009 изабрана у звању доцента на Академији Лепих Уметности у Београду, а за област Психологије.Предавала предмете:Психологија комуникације и Психологија уметности школске:2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012, до октобра 2012.
 • Од 2009/2010 и даље је ангажована по Уговору, на Филозофском факултету Универзитета Црне горе у Никшићу, у звању доцента на специјалистичким студијама психологије.
 • 2012(од 1.01),запослена у сталном радном односу на Виској Медицинској Школи Струковних студија у Ћуприји,бирана у звање професора на предмету Медицинска Психологија.
 • 2013 и даље, запослена у звању доцента на Факултету Политичких Наука у Београду, на катедри за Социјални рад и социјалну политику, на основним и мастер студијама.

Важнији објављени радови:

 • Ђурић  З, Вељковић  J. (2004).Рат и ми. Часопис за  Групну психотерапију и Психодраму.  I / 1: 7-23.
 • Вељковић Ј,Ђурић З. (2005) Примена психодраме у раду са психотичним пацијентима . У : Пауновић В… (Ed). Шизофренија на размеђу миленијума.Београд. Медицински факултет:373-385.
 • Veljkovic J. Djuric Z.(2005).The Group as a Safety  Belt.ТELE, The Bulletin  of the British  Psychodrama Association, Nov.2005.
 • Ясна Велькович .(2010).Психодрама в работе с психотиками. www.psihodrama.ru. Перевод с сербского: Сергей Кулаков
 • Veljkovic J.(2011). Follow-up Study of the effects of psychodrama on patients suffering from psychosis.pp.6-28. The British Journal of Psychodrama and Sociodrama. Vol.26,issues:1-2
 • Вељковић Ј..(2015).Примена психодраме у интеграцији селфа код адолесцената.Часопис Социологија. Вол.LVII,No2: 314-330.
 • Вељковић, J., Чолаковић Р.. (2015). Психодрама, пут ка развијању слободне и креативне личности.Универзитет у Источном Сарајеву. Филозофски факултет Пале. . P. 939-949.
 • Вељковић J.(2016). Социодрама и глобална економска и политичка криза. Задужбина Андрејевић. У: Српска наука данас. Vol 1.No.1 .90-98
 • Djurić Z, Veljković J.,Tomić M.(2006). Psychodrama-A Begginer’s Guide. Jessica Kingsely Publisher.London and Philadelphia.
 • Вељковић Ј. (2014). Психодрама и промена . Задужбина Андрејевић.Београд.

Истраживачки пројекти:

 • Истраживачка студија о менталном здрављи ратних избеглица са подручја бивше Југославије.Институт за неуропсихијатријске болести“Др Лаза Лазаревић“1993-1999 .
 • Истраживачки пројекат на тему :Евалуације ефеката примене психодраме на психотичне пацијенте. 2000-2007.
 • Истраживачки пројекат о ефектима психолошког третмана хранитеља . 2006-2007
 • Истраживачки пројект: Предбрачно саветовање и будуће брачне улоге. of premarital 2006-2008.
 • Истраживачки пројекат:Примена групног рада у социјалном контексту.2008-2011.
 • TEMPUS  research  project : LINKAGES between competencIes and study programs  at ba, ma & phd levels, 2013-2016

 Чланство у професионалним и стручним удружењима:

 • и даље председник Удружења за психотерапију парова и породица Србије
 • 2009 и даље , члан Удружења ЕМДР терапеута Србије(терапија трауме и трауматских стања).
 • кодиректор БПЦ-a (Београдског  Психодрамског Центра) , који је члан Савеза Друштава Психотерапеута Србије.
 • 2005 и даље тренер и супервизор СПА Морено,српске асоцијације за едукацију из психодраме.
 • 2009 даље, члан Надзорног одбора СДПС-а (Савеза Друштава Психотерапеута Србије).
 • И даље члан IAGP-a, секције за психодраму (Интернационална асоцијација за Групну Психотерапију).
 • И даље члан FEPTA(Федерације Европских Тренинг Асоцијација Психодраме).
 • 1998 и даље.,члан EAP-a (Eвропска Асоцијација за Психотерапију)
 • 1995 главни и одговорни уредник  „Психолошких новина“, Друштва Психолога Србије.
 • 1993-2004., члан  Управног одбора Удружења Психоаналитичких психотерапеута Србије.
 • 1991-1995,члан редакције „Психолошких новина“, Друштва психолога Србије.
 • 1991-1996 члан Извршног одбора Друштва Психолога Србије
 • Од 1985. И даље члaн Друштва Психолога Србије.

Награде и признања

 • 2004: награда Друштва психолога Србије «Живорад-Жижа Васић», за популаризацију психологије као науке у медијима ,награду која се може деделити појединцу само једном у животу.
Јасна Вељковић
Stay in Touch

Courses Taught