Транзиција и консолидација демократије у посткомунистичким друштвима