Међународне студије Модул: Студије савременог Балкана

Зашто овај мастер?

Савремени Балкан поново се налази на геополитичком размеђу условљеном ратом у источним деловима Европе. Овај европски регион, којег је и иначе дуго карактерисала нестабилност и данас се налази на геостратешки веома значајном месту. Стога се различито развијају и односи које Балкан и државе шире Југоисточне Европе имају са својим ширим суседством — Европском унијом, НАТО, Русијом, Кином и Турском. Посебан акценат у оквиру ових мастер студија биће стављен и на водеће светске актере и њихове вишеструке и веома дисперзивне односе према Балканском полуострву, те колико су они у широј историјској и актуелној перспективи утицали на креирање овдашњих збивања.

У оквиру овог мастера ће се анализирати и бројни идентитети на Балкану (етнички, верски, културолошки, итд.) и њихови међусобни односи, али и каква је суштина изразито сложених билатералних односа и интеракције између овдашњих држава и друштава. Предавачи ће с тим у вези покушати да раветле различите аспекте таквих изразито комплексних односа између балканских актера, али и да детектују колико се постојећи интегративни процеси у Европи могу рефлектовати на њих. Како Балканско полуострво не карактерише предоминантно и стално стање антагонизама, као што се неретко сматра, значајна пажња ће би и посвећена и прогресивном развоју регионалне мултилатералне сарадње посебно током протекле три деценије.

Овај мастер нуди

– динамично и мултидисциплинарно изучавање односа на Балканском полуострву у постхладноратовском периоду,
– кроз гостовања професора из региона Западног Балкана осигураће се додатно динамично праћење политичких кретања у овом делу Европе,
– рад у мањим студијским групама са усмеравањем на одређене актуелне теме на Балкану и његовом окружењу,
– стварање шире мреже познанстава и упознавање експерата који се баве балканским студијама.

Сви студенти похађају следеће предмете:

– Мрежа билатералних односа на Балканском полуострву,
– Идентитети и другост на Балкану,
– Регионална сарадња на Балкану и
– Мастер семинар.

Од изборних предмета студенти могу изабрати следеће предмете:

– Демократизација; Балкан у међународним и глобалним односима на почетку 21. века; Анализа глобалних ризика; Изградња институција на Западном Балкану; Транзиција и консолидација демократије у посткомунистичким друштвима; Мултилатерална дипломатија; Савремена спољнополиитчка анализа; Трансатлантски односи; Европске економске интеграције; Међународне кризе: спољнополитички, економски и правни аспекти.

Студијски програм акредитован je 2022. године.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРЕДМЕТ  СТАТУС  ЧАСОВИ  ЕСПБ 
Мрежа билатералних односа на Балканском полуострву  Обавезан  2+1+1+0  6 
Идентитети и другост на Балкану  Обавезан  2+1+1+0  6 
Мастер семинар  Обавезан  0+0+4+0  3 
Стручна пракса  Обавезан  0+0+0+6  3 
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БЛОК 1 (бира се 12 ЕСПБ) 
Демократизација  Изборни  2+1+1+0  6 
Балкан у међународним и глобалним односима на почетку 21. века  Изборни  2+1+1+0  6 
Анализа глобалних ризика  Изборни  2+1+1+0  6 
Изградња институција на Западном Балкан  Изборни  2+1+1+0  6 
Транзиција и консолидација демократије у посткомунистичким друштвима  Изборни  2+1+1+0  6 
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
Регионална сарадња на Балкану  Обавезан  2+1+1+0  6 
Завршни рад  Обавезан  0+0+8+1  12 
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БКЛОК 2 (бира се 12 ЕСПБ) 
Мултилатерална дипломатија  Изборни  2+1+1+0  6 
Савремена спољнополитичка анализа  Изборни  2+1+1+0  6 
Трансатлантски односи  Изборни  2+1+1+0  6 
Европске економске интеграције  Изборни  2+1+1+0  6 
Међународне кризе: спољнополитички, економски и правни аспекти  Изборни  2+1+1+0  6 

Руководилац студија: проф. др Драган Ђукановић

Предавачи: проф. др Дејан Јовић, проф. др Јелица Стефановић Штамбук, проф. др Драган Ђукановић, проф. др Тања Мишчевић, проф. др Небојша Владисављевић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Милош Хрњаз, доц. др Стеван Недељковић, доц. др Марко Дашић, доц. др Милан Крстић, доц. др Стеван Сурлић, доц. др Деспот Ковачевић, доц. др Александар Милошевић.

Контакт мејл за додатне информације: dragan.djukanovic@fpn.bg.ac.rs

Пријемни испит биће у форми разговора.

Open Zoom – онлајн представљање модула мастер програма:

  • 25. август 2022. године, од 17 до 18 часова

Dragan Djukanovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Promocija master modula SAVREMENE STUDIJE BALKANA 

Time: Aug 25, 2022 05:00 PM Budapest 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/92663885207?pwd=bFVwT1Q0TTV1STI4RG5kRks2TEJsZz09 

Meeting ID: 926 6388 5207 

Passcode: 103918 

  • 13. септембар 2022. године, од 17 до 18 часова

Dragan Djukanovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Prezentacija – Studije savremenog Balkana

Time: Sep 13, 2022 05:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96979188758?pwd=WHErTjVIWi9hQnlXOVpsK1p2R1RKUT09

Meeting ID: 969 7918 8758

Passcode: 318012